Bu site, ilim adamları, akademisyen, araştırmacı, yazar ve
öğrencilere hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. İslamî temel
kaynak eserlerin son ve tahkikli baskılarını ve kaleme alınan
ilmi eserleri bu sayfada bulabilirsiniz.  Hedefimiz; arapça
islamî eserleri sitemiz vasıtasıyla en ucuz fiyatla temin ederek
okuyucuya hizmet etmektir.Anasayfa

ORUÇ İLE İLGİLİ TIBBİ KONULAR

E-posta Yazdır

ORUÇ İLE İLGİLİ TIBBİ KONULAR

Dr. Ahmed b. Muhammed b. Halil


Çağımızda tıp bakımından orucu bozması hususunda şüphe edilen, nasların ve şer'î kaidelerin delalet ettiği görüşe ulaşmak üzere araştırılması gereken meseleler ortaya çıkmıştır.
Bu konuda çeşitli münasebetlerle özellikle de fetvâlara dayalı birçok yazılar yazılmış ve yayınlanmıştır. Yine Fıkhî Araştırmalar Toplantısı, onuncu oturumunda bu konuya yer ayırmış, orucun hükümlerini içeren eserlerde oruçla ilgili bazı konular hakkında yazılar yazılmıştır. Ancak ben, bu konular etrafında işaret ettiğim söz konusu fıkhî araştırma dergisi veya çağdaş fetvâ kitapları dışında müstakil olarak ele alınmış bir araştırma ya da bir eser bilmiyorum. Ben de orucun bazı meselelerini ele almak, Kitâb ve Sünnet ışığında bunları değerlendirmek, bu meseleleri gücüm yettiği kadarıyla oruçla ilgili şer'î kaidelere arz ederek ve bu meselelerin temelini atarak çözüm yolu bulmaya gayret etmek suretiyle bu konuya katkı sağlamak istedim. Bununla beraber, söz konusu meselelerin izahı mümkün olanlarını, önceki fakihlerin -Allah onlara rahmet etsin - zikrettikleri hususlarla izah ettim.