Bu site, ilim adamları, akademisyen, araştırmacı, yazar ve
öğrencilere hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. İslamî temel
kaynak eserlerin son ve tahkikli baskılarını ve kaleme alınan
ilmi eserleri bu sayfada bulabilirsiniz.  Hedefimiz; arapça
islamî eserleri sitemiz vasıtasıyla en ucuz fiyatla temin ederek
okuyucuya hizmet etmektir.Anasayfa
E-posta Yazdır

once_tevhid1.pngÖNCE TEVHİD

Önsöz
-Nebî ve Rasûllerin Yönteminde Görüldüğü Gibi Her Şeyden Önce Tevhide Gerektiği Şekilde İtina ve İhtimam Gösterilmesi Gerekir.
-Günümüz Müslümanlarının Çoğu Lâ ilâhe ilâ’llâh’ı İyice Anlayamamışlardır.
-Akîdeye Gereken Ehemmiyetin Gösterilmesi Gereği, İbadetler, Yaşayış, Muamelat ve Ahlak Gibi Şeriatın Geri Kalan Hükümlerini İhmal Etmek Anlamına Gelmez.
-Sahih Akîde’nin ve Gereklerinin Çoğu Kimsenin Zihninde Yer Etmediği Gerçeğinin Açıklanması
-Sahih Akîde’ye Davet Büyük Bir Gayret ve Sürekliliği Ge-rektirir
-Değişimin Temeli Tasfiye ve Terbiye Yöntemidir.
-Siyasal Alanda Çalışmaya Kim, Ne Zaman Başlamalıdır?
-Her Müslüman’a Düşen Görev Allah’ın Hükümlerini Gücü-nün Yettiği Kadarıyla Hayatının Bütün Alanlarında Uygulamaktır.