Bu site, ilim adamları, akademisyen, araştırmacı, yazar ve
öğrencilere hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. İslamî temel
kaynak eserlerin son ve tahkikli baskılarını ve kaleme alınan
ilmi eserleri bu sayfada bulabilirsiniz.  Hedefimiz; arapça
islamî eserleri sitemiz vasıtasıyla en ucuz fiyatla temin ederek
okuyucuya hizmet etmektir.Anasayfa
E-posta Yazdır

kabirciligin_sakincalari.pngİSLAM'DA KABİRCİLİĞİN SAKINCALARI

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve Müslümanlar olarak ölün" (Âl-i İmran 3/103) 
İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar ………………………………………………………..5
İkinci Baskıya Önsöz ……………………………………………..7
Birinci Bölüm …………………………………………………...15
Kabirleri Mescit Haline Getirmekten Sakındıran Hadisler ………15
İkinci Bölüm …………………………………………………….27
Kabirleri Mescit Haline Getirmek Ne Anlama Gelmektedir …….27
Sözkonusu Olan Kabirleri Mescit Haline Getirmenin Anlamı
Hakkında Âlimlerin görüşleri ……………………………………27
Hadisin Bütün Anlamları Kapsadığı Görüşünün Ağır Basması ve
İmam Şafiî’nin Bu Görüşte Olduğu ……………………………..38
Üçüncü Bölüm ………………………....………………………..41
Kabirlerin Üzerine Mescit Yapmak Büyük Günahlardandır ……..41
İlim Adamlarının Bu Konudaki Görüşleri ……………………….41
Şafiî mezhebine göre böyle bir davranış büyük bir günahtır ……42
Hanefîlerin görüşü, tahrimen mekruh olduğudur ………………..49
Malikîlerin görüşü haram olduğudur ……………….....................49
Hanbelîlerin görüşü de haram olduğudur ……………………….49
Dördüncü Bölüm ……………………………………………….57
Bazı Şüpheler ve Bunların Cevapları ……………………………57
Birinci Şüphenin Cevabı ……….……………………………….58
İkinci Şüphenin Cevabı ………………………………………….69
Üçüncü Şüphenin Cevabı ……………………………………….81
Dördüncü Şüphenin Cevabı …………………………………….86
Beşinci Şüphenin Cevabı ………………………………………..91
Altıncı Şüphenin Cevabı ……………………………………….95
Beşinci Bölüm ……..……………………………………………115
Kabirler Üzerine Mescit Yapmanın Haram Kılınma Sebebi ……115
Altıncı Bölüm …………..………………………………………137
Kabirler Üzerinde Yapılmış Mescitlerde Namaz Kılmanın
Mekruh Oluşu ………………………………………………….137
Kabirlerin üzerine yapılmış mescitlere namaz kastıyla gitmek,
namazı geçersiz hale getirir……………………………………..138
Kabir için gidilmese de sözü geçen mescitlerde namaz kılmak
mekruhtur………………………………...……….......................138
Kabre yönelmeden bile, onun üzerine yapılmış mescitte namaz
kılmanın mekruhtur …………………………………………….146
İlim adamlarının bu konuda ki görüşleri ……..……………….147
Yedinci Bölüm ……...………………………………………….151
Daha Önceki Hüküm Peygamber Mescidi Dışında Bütün
Mescitleri İçine Alır ……………………………………………151
KAYNAKLAR ……………………………………………..…159
İÇİNDEKİLER ……………………………………………….169