Bu site, ilim adamları, akademisyen, araştırmacı, yazar ve
öğrencilere hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. İslamî temel
kaynak eserlerin son ve tahkikli baskılarını ve kaleme alınan
ilmi eserleri bu sayfada bulabilirsiniz.  Hedefimiz; arapça
islamî eserleri sitemiz vasıtasıyla en ucuz fiyatla temin ederek
okuyucuya hizmet etmektir.Anasayfa

Acı Gerçeğimiz

E-posta Yazdır

ACI GERÇEĞİMİZ

Müellif
‘Adnân b. Muhammed Ālu ‘Ar‘ûr
Çeviri
Doç. Dr. Mehmet Yalar

Eserin adı: Temelsiz Çözüm ve Doğru Temellendirme Kıskacındaki
ACI GERÇEK
Orijinal adı: es-Sebîl ilâ Menheci’t-Tâ’ifetu’l-Mensûra/el-Vâkı‘u’l-Mu’lim Beyne’l-Mu‘âleceti’l-Murtecele ve’t-Ta’sîli’s-Sahîh

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM..……………………………………………….   

Acı Gerçek ve Temelsiz Çözüm……………………….………….       

1- Nereden Nereye………………………………………………….  

2- Yanlış Teşhis ve Temelsiz Çözüm………………………………  

3- Nereden Başlamalıyız…………………………………………...     

 

İKİNCİ BÖLÜM..………………………………………………...       

Teşhisin Gerekleri………….……………………………………...   

1- Gerçek Çözüm Sahibi Allah’tır………………………………....

2- Çözüm Sahibine Uyma Zorunluluğu…………………………….      

3- Çözüm Önerilerini Uygulama Zorunluluğu……………………..      

4- Ümmetin Yeni Hiç Bir Sorunu Yoktur………………………….        

5- Çözümde Sorumluluk Taşıyanın Nitelikleri…………………….       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM………………………………………………..       

Güçlükler……………………………………………………….         

1- Bilgisizlik………………………………………………………..        

2- Görüş Ayrılığı ve Bölünmüşlük…………………………………       

3- Kötü Ahlâk………………………………………………………       

4- Uygulamasız Laf ve Bilgisiz Davranış…………………………..    

5- Olmayan veya Yetersiz Samimiyet……………………………...     

6- Batıl İnançlara Karşı Bağışıklık Sisteminin İflası……………….   

7- İslâmî Cemaatlerin Büyük Bölümünün Kötü Eğitimi…………...   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM…...……………………………………….        

Umut ve Çözüm Yolu……………………………………………..      

1- İyileşme Umudu Var mıdır?……………………………….........       

2- Sapmışlığın Sırrı ve Tedirginliğin Nedeni……………………… 

3- Hidayet Yolu ve Yüz Çevirenlerin Durumu…………………….      

 

BEŞİNCİ BÖLÜM………...………………………………………        

Koruyucu Tedbirler………….…………………………………...        

1- Her Şeyden Önce Kurtuluşu Düşünmek………………………...       

2- İyi Niyet Uymanın Alternatifi değildir………………………….      
3- Açık Delil İle Göz Boyamayı Ayırt Etmek……………………...